Rabu, 09 Desember 2009

AJian Ajian SakTi

AJI-AJI KESAKTIAN PILIH TANDING
AJI RAJAH KALACAKRA
Rajah Kalacakra merupakan senjata ghoib yang bisa untuk membinasakan musuh yang sakti.
Rajah inipun juga bisa untuk pagaran tubuh, pagaran rumah dan lain-lainnya.
Biasanya rajah ini berupa sinar berputar dan terletak didada pemiliknya. Bagi yang sudah bisa
melihat alam ghoib, akan bisa melihat ujud rajah ini.
Cara memperoleh Rajah ini secar asempurna adalah sebagai berikut :
a. Puasa Sunnah 40 hari.
b. Selama berpuasa, sehabis sholat fardhu dibaca 5 x, sedang sehabis sholat hajat dibaca 41
kali. Gunakan sholat hajat khusus mohon diberi mohon diberi Ilmu Rajah Kalacakra.
c. Selesai berpusa, setiap hari minimal di baca 5 x, akan lebih baik lagi bila di baca setiap
habis sholat fardhu.
Adapun amalan bacaannya sebagai berikut :
"ya maroja-jaromaya
ya marani-niramaya
Ya silapa-palasiya
ya midosa-sadomiya
ya dayuda-dayudaya
ya sikaya-kayasiya
ya simaha-mahasiya
ya midara-daramiya.”
Catatan :
Selama berpuasa harus sabar dan suka menolong sesama.
Halaman 4 / 39
AJI BRAJAMUSTI
Dijaman dulu aji Brajamusti adalah aji kebanggan para pendekar. Karena aji Brajamusti ini
merupakan perisai badan yang ampuh sekali. Orang yang mempunyai aji brajamusti
mempunyai kekuatan badan dan kekuatan ghaib yang tidak ada tandinggannya.
Maka orang yang memiliki tidak boleh menggunakan aji brajamusti kalau tidak dalam keadaan
terpaksa. Sebab kalau digunakan sembarangan bisa membahayakan lawan.
Kegunaan aji brajamusti selain untuk mengisi kekuatan badan dan tanngan, aji barajamusti
juga sebagai aji kekebalan terhadap berbagai macam senjata tajam. Senjata yang ampuh
bagaimanapun kalau terkena aji brajamusti pasti akan tawar, tak bertuah.
Untuk memperoleh aji brajamusti amalakan petunjuk dibawah ini :
a. Berpuasa 7 hari setiap bulannya hingga satu tahun, atau puasa 40 hari.
(puasa sunnah) setiap satu tahun sekali. Pusa sunnah seperti pusa bulan ramadhan.
b. Selama dalam puasa, setiap sholat fardhu mantera aji Brajamusti ini dibaca
sebanyakbanyaknya 41 kali atau 100 kali.
c. Setelah selesai puasa, mantera dibaca satu kali lalu dihembuskan pada kedua tangan.
Maka pada saat itulah mengalir kekuatan ghaib dalam tubuh dan tanngan yang membuat
keampuhannya.
d. Akan lebih ampuh lagi bila setiap hari membaca "ya qawiyyu ya matiin" 1000 kali
Amalan aji Brajamusti seperti berikut :
”Bismillahirrohmanirrohiim,
Sun matek aji ajiku Brajamusti,
Terap-terap,
Awe-awe,
Kuru-kuru,
Griya gunting drijiku,
Watu item ing tanganku,
Sun taj antem,
Laa ilaaha ilalloh Muhammadur rasululloh."
Catatan:
Sebaiknya selama puasa, setiap malammnya melakukan sholat hajat khusus dan membca aji
Brajamusti 100 kali.
AJI BANDUNG BONDOWOSO
Seperti halnya aji Brajamusti, aji Bandung Bondowoso juga mempunyai khasiat yang luar
biasa hebatnya. bagi orang yang mengamalkan aji Bandung Bodowoso akan mempunyai kekuatan badan yang mentakjubkan. Barang yang mustahil bisa diangkat dengan kekuatan
manusia, maka denga aji Bandung Bodowoso barang itu dapat diangkat dengan mudah.
Bahkan lebih dari itu denga aji ini orang bisa menagkis tanpa cidera semua senjata tajam.
Senjata tajam akan terpental dengan sendirinya bila mengenai badannya.
Amalannya sebagai berikut :
"Bismillahirrohmanirrohim,
Lembu kaniya kan munggah ing pundakku, Sira tangiya.
Sang cacing putih kang munggah ing ula-ulaku, Sira tangiya.
Sang puter putih jang munggah ing jenggotku, Sira tangiya.
Sang jakir putih kang munggah ing dlamakanku, Sira tangiya.
Bek meneng, cut turun cahya sukma sajroning jantung,
Minungan kuat, teguh rasa dening Allah.
Laa ilaaha ilallah, Muhammadur rasulullah.”
Adapun untuk memperoleh aji bandung bnondowoso tersebut diatas, lakukanlah peunjuk
dibawah ini
:
a. Berpuasa 40 hari (puasa sunnah)
b. Selama berpuasa setiap selesai sholat fardhu amalan tersebut dibaca 3 kali.
c. Kemudian setelah selesai berpuasa 40 hari, setiap hari amalan tersebut harus dibaca 3
kali, selama aji itu diperlukan. kalau amalan tidak diamalkan luntur pula aji itu daripadanya.
d. Amalkan dengan penuh keyakinan dan dengan niat yang baik pula. sebab niat jelek
pasti tak akan berhasil.
AJI INTI LEBUR SAKHETI
Inti lebur saketi merupakan ajian pamungkas andalan beberapa perguruan. Ajian ini bila
diamalkan terus menerus dayanya sangat hebat, Bisa digunakan untuk membakar hangus
golongan jin yang sakti.Tetapi bisa juga untuk pengobatan, khususnya orang yang kena santet,
teluh, tenung, sihir dan lainlainnya lagi. Aji ini karena dayanya yang dahsyat tidak boleh
digunakan sembarangan.
Amalannya sebagai berikut :
"Bismillah yaa qowiyyu yaaa matiin.
Innama amruhu idza arada,
Syai-an, kun fayaku,
Fii samumiw wa hamim,
Wa tashiyau jahim,
Idza rujatil ardhuraja,
Wa bussatil jibalu bassa,
Fakanat haba ammun batsa,
Kun fayakun alaya,
Allohu Akbar 3x."
Adapun untuk menguasai ajian tersebut syaratnya sebagai berikut :
a. Puasa sunnah 40 hari.
b. Selama puasa sehabis sholat fardhu diamalkan 21 kali.
c. Selesai pusa secara rutin setiap hari dibaca 3 kali.
AJI KOMARA GENI
Aji Komara Geni sejenis Gembala Geni yang juga merupaka aji pamungkas. Komara Geni bisa
juga digunakan untuk membakar bangsa jin. kegunaan aji Komara Geni selain untuk pukulan
kontak membakar jin, juga untuk pagaran badan, pagaran rumah dan pengobatan berbagai
penyakit.Yang penting adalah niat si empunya aji ini.
Amalannya sebagai berikut :
"Bismillahirrohmanirrohim,
Allahumma Du;a bali sumpah waliyulloh,
Ana muka badan yaa rosululloh,
Allahumma yaa bali, yaa Bali, yaa bali sakukudung ingsun
Qulhu komara geni tutp bali,
Balika, balika, balika,
Balikum, balikum, balikum."
Adapun syarat untuk memperoleh aji tersebut :
a. Puasa sunnah 7 hari setiap sebulan sekali, hingga 7 bulan berturut-turut.
b. Selama puasa selesai sholat fardhu amalan tersebut dibaca 75 kali. dan jangan lupa
melaksanakan sholat hajat khusus.
AJI BADA’ TUBI
Sebenarnya aji Bada' Tubi ini merupakan aji kekebalan yang tak kalah dengan aji Tameng
Waja atau Blabak Pengantolan. Bahkan aji ini mempunyai kelebihan untuk bertempur. Ilmu
kontak Bada' Tubi bisa membikin lawan kaku seperi patung (terkunci).
Amalannya sebagai berikut :
"Bada' tubi bismillah ruhi bihih tadat,
Ila kayfi assrori bi ba'yinihin thoowat,
Narudhu bikal a'da min kulli,
Wijhatin wabil ismi tarmihim,
Minal bu'di bi syatat,
Wa ashmim, wa abkim,
Tsuma a'mi a'duwi wa a'duwana,
Wa ah krishum,
Ya zaljalali bihu us hamat."
Syarat amalannya :
a. Puasa 40 hari (pusa sunnah)
b. Selama puasa sholat fardhu di baca 77 kali.
c. Selesai sholat hajat dibaca sebanyak-banyaknya.
AJI JALA SUTRA
Aji Jala Sutra bila diamalkan dengan baik dapat untuk melumpuhkan lawan dan
kesaktiannya.Biasanya musuh yang kena aji Jala Sutra akan menjadi lemah tak berdaya, semua
kesaktian seolaholah punah.
Adapun rapal aji ini adalah :
"Shalallahu 'alaihi wassalam,
kancing kuncung pembukak Allah,
Pengracuting Allah,
Sapa sediya ala karo aku,
Diracut dening Alla dewe,
yaa hu Allah, yaa hu Allah , yaa hu Allah."
Syarat untuk memperoleh aji tersebut diatas :
a. Puasa sunnah 41 hari.
hari 41 nya tidak tidur semalam
b. Selama puasa selesai sholat fardhu dibaca 21 kali.
c. Dan selesai sholat hajat khusus di baca 75 kali.
d. Selesai puasa setiap hari, lebih hutama setiap sholat fardhu dibaca 3 kali.
Peringatan :
Ajian Jala Sutra ini hanya boleh digunakan bila dalam keadaan sangat terpaksa saja.
AJI KANCING KONCI
Amalan Kancing Konci ini khusus digunakan untuk mengunci lawan. lawan yang terkunci
gerakannya akan terhenti seketika dan seolah-olah tubuhnya kaku, sukar digerakkan. amalan
Kancing Kunci ini sangat penting dimilki oleh orang-orang perguruan tenaga dalam, karena
bisa menunjang keampuhan jurus-jurus kuncian.
Amalannya sebagai berikut :
"Bismillahirrohmanirrohiim,
Kancing kunci golong Allah,
Dikancing karo nnabi, dikunci karo Allah,
Sakabehing hawa nafsu lan kasektene si ..... (sebut namanya)
Saka berkahing nabi Muhammad SAW,
Laa haula walla quwata ila bilahi 'aliyil 'adhiim."
Uuntuk memperoleh ajian ini diperlukan syarat :
a. Puasa sunnah 41 hari
b. Selama puasa dibaca 21 x (selesai sholat fardhu dan hajat)
c. Selesai puasa setiap hari dibaca 3 kali.
AJI GELAP SAYUTA
Orang dulu sering membangga-bagakan aji Gelap Sayuta, karena orang yang mengamalkan
ajian ini suaranya bisa menggetarkan orang yang mendengarkan. Untuk pukulan tenaga dalam
yang dilamuri ajian ini bisa mematikan lawan.
syarat untuk memeperoleh ajian ini :
a. Puasa sunnah 41 hari
b. Hari ke 41 nya tidak tidur sehari semalam,
c. Selama puasa aji ini dibaca 5x, sehabis sholat fardhu dan 41 x sehabis sholat hajat khusus.
Ini rapalannya yang dibaca:
"Bismillahirrohmanirrohiim,
Niyat ingsun amatek aji gelap sayuta, Petaku gelap sayuta,
Gebresku angin prahara, Suaraku gelap sayuta,
Kekuatanku baya sayuta, Singa barong anan dadaku,
Macan putih neng gegerku, Sapa ndulu teka kedep teka kerep dening suaraku,
Heh, ya aku gelap sayuta 3 kali."
AJI QULHU GENI

Qulhu Geni merupakan ajian khusus untuk mengalahkan bangsa jin setan, Menurut orang dulu
bila dibaca 1 kali, maka syetan putus tangan kirinya, bila dibaca 2 kali putus tangan kanannya,
bila dibaca 3 kali putus kedua kakinya dan bila dibaca 4 kali akan lebur seluruh badannya.
Amalannya sebagai berikut :
"Bismillahirrohnmanirrohiim,
Qulhu geni bismillahi,
Kun fayakun masya Allohu,
Adiun abadan abadan."
Syarat memperolehnya :
a. Puasa 3 hari (puasa sunnah) dimulai hari selasa kliwon.
b. Malam terakhir tidak tidur semalam.
c. Selama puasa selesai sholat fardhu dibaca 21 kali.

AJI QULHU DERGA BALIK
Kekuatan Qulhu Derga Balik hampir serupa dengan Qulhu Geni dan Komara Geni. amalan ini
isa digunakan untuk kontak, pagaran tubuh dan mengobati orang kena tenung, santet,. Bla diserang akan kembali pada sipenyerang. Sudah barang tentu agar amalan ini bisa lebih
mujarab harus sering di wirid.
Untuk memperoleh daya kesaktian Qulhu Derga Balik syaratnya sebagai berikut :
a. Puasa 41 hari.
b. Selama puasa sehabis sholat fardhu amalan dibawah ini dibaca 21 kali.
c. Sehabis sholat hajat dibaca 75 kali.
d. Sesudah puasa dibaca 3 kali setiap harinya. lebih utamanya setiap selesai sholat fardhu.
Amalan Qulhu Derga Balik sebagai berikut :
"Bismillahirrohmanirrohiim,
Qulhu Derga Balik,
Sato mara sato mati,
Jalma mara jalma mati,
Setan mara setan mati,
Buta mara buta mati,
Sediya ala mati saking kersaning Allah,
Laa ilaha ilallahu, Muhammadur rasulullahu."
AJI MACAN PUTIH
Aji Macan Putih merupakan aji kewibawaan yang sangat tinggi. Bila aji ini diwatek (di rapal),
suaranya bisa membuat lawan gemetar dan nyali lawan menjadi kecil.
inilah rapal aji Macan Putih yang sangat termasyur itu :
"Bismillahirrohmanirrohiim,
Gelapa sanga,
Gelap sewu suaraku,
Macan putih ana dadaku
ya aku macane Allah,
Laa ilaha ilallohu, Muhammadur rasulullohu."
Untuk memperoleh daya kehebatan aji tersebut diatas adalah senagai berikut :
a. Puasa sunnah 40 hari.
b. Setiap sholat fardhu selama puasa dibaca 21 kali.
c. Setelah selesai puasa , setiap harinya selesai sholat fardhu di baca 3 kali.
Ingat jangan sampai lupa kerjakan secara teratur.
AJI LEMBU SEKILAN
Aji Lembu Sekilan ini sangat terkenal sejak dahulu, hingga sekarang. Aji ini memang sangat
baik untuk keselamatan dalam pertempuran. Bila diamalkan dengan baik semua serangan
lawan baik menggunakan tangan kosong maupun senjata tajam bahkan senjata api tak akan
mengenianya.
Untuk memperoleh aji ini adalah sebagai berikut :
a. Puasa sunnah 40 hari
b. Selama puasa harus sabar dan jangan memanggil sapi atau menirukan suara sapi
c. Bahkan selama lelaku tersebut tidak boleh makan daging sapi.
d. Selama puasa setiap selesai sholat fardhu amalan aji ini dibaca 21 kali.
e. dan sehabis sholat hajat dibaca 75 kali.
f. Selesai menjalani laku puasa, setiap hari (sterusnya) aji ini dibaca 3 kali selesai sholat
fardhu.
Inilah rapal aji Lembu Sekilan :
"Bismillahirrohmanirrohiim,
Ingsun amatek ajiku si lembu sekilan,
Rasulku lungguh,
Brahim nginep babahan,
Kep-karekep barukut kinemulan wesi kuning, wesi mekangkang,
Sacengkang, sakilan dsadempu,
Sakabehing braja tan ana nedasi,
Bedil pepet, mriyem bunyu,
Tan tumawa kersaning Allah."
Catatan:
- Akan lebih baik lagi setiap akan mandi airnya diberi rapal aji tersebut diatas 21 kali. setiap
kali bacaan dihembuskan ke air.
- Ingat aji ini jangan disalah gunakan.
- Pantangannya yang utama adalah berzinah (serong).
AJI TAMENG WAJA
Aji Tameng Waja adalah aji khusus kekebalan. daya keampuhannya memang hampir dengan
aji Lembu Sekilan. barang siapa mengamalkan aji tameng waja ini dengan baik Insya Allah
dalam suatu pertempuran tidak akan cidera oleh senjata lawan.
Tetapi untuk memiliki aji ini tidaklah mudah. syaratnya adalah sebagai berikut :
a. Setiap awal bulan muharam (suro) puasa sunnah 40 hari. hal ini paling tidak dilakukan 3x
bulan muharam.
b. Selama puasa setiap tengah malam mandi keramas yang airnya sebelumnya diberi rapalan
aji tameng waja tsb 21 kali setelah itu. mengerjakan sholat hajat khusus.
c. Selama puas sunnah, setiap selesai mengerjakan sholat fardhu aji ini dibacva 21 kali. Dan
selesai sholat hajat dibaca 75 kali.
d. Jangan lupa sehabis sholat 'ishak mengerjakan sholat tobat dan istighfar 1000 kali.
bisa dilakukan antara jam 20.00 atau jam 21.00 wib.
e. Selesai mengerjakan puasa sunnah setiap harinya selesai sholat hajat di baca 3 kali.
Memang cukup berat syarat laku diatas. tetapi bila niat penuh akan mudah juga dilakukan. Bila
sudah memperoleh kesaktian dari aji tersebut jangan disalah gunakan. Dan ingat ,
pantanagannya tidak boleh berzinah, minum-minuman keras apalagi sampai mabuk.
Inilah bacaan aji Tameng Waja.
"Niat ingsun amatek aji tameng waja,
Klambiku wesi kuning, sakilan sageblok kandele,
Ototku kawat, balungku wesi,
Kulitku tembaga, dagingku waja,
Kep-karekep barukut,
Kinemulan waja inten mekangkang,
Sacengkal, sakilan, sadempu,
Sakehing braja datan nedasi,
Mimis bedil nglumpruk kadi kapuk,
Tan tumowo ing badanku,
Saking kersaning Allah,
Ya qowiyyu ya matiin 3 kali."
AJI TEGUH A LOT PAYUNG ALLOH
Aji Teguh Alot Payung Allah ini adalah merupakan aji keselamatan dan kekebalan yang
sangat amopuh. Dulu aji ini sangat dirahasiakn, setelah ditimbang-timbang demi
perkembangan ilmu didunia ini mka bisa disebar luaskan.
Untuk memperoleh aji kesaktian ini adalah :
a. Puasa sunnah tujuh senin tujuh kamis, kemudian dilanjutkan puasa sunnah 4 hari . hari
terakhir puasa tidak boleh tidur sehari semalam dan harus dalam keadaan suci dari hadast
kecil dan hadast besar bila buang air besar atau kecil harys segera bersuci dan berwudlu,
demikian pula bila makan dan minum.
b. Selama puasa setiap tengah malam mengerjakan sholat hajat khusus dan membaca rapal aji
Teguh Alot Payung Allah 75 kali.
" yaa qowiyyu yaa matiin" dibaca 10.000 kali.
c. Sedang sehabis sholat fardhu rapal aji teguh alot payung Allah cukup dibaca 21 kali.
d. Sesudah selesai puasa amalan terseut dibawah ini sehabis sholat fardhu dibaca 3 kali.
e. Puasa tersebut diatas kalau bisa setiap tahun dilakukan.
f. Pantangan terbesar adalh berzinah dan minum-minuman keras. ingat ilmu jangan disalah
gunakan kalau ingin tetap selamat, jangan untuk ugal-ugalan dan sombong.
Adapun bacaan aji Teguh Alot Payung Allah adalah sebagai berkut :

"Shalallahu 'alaihi wassalam,
Ingsun amatek ajiku teguh alot,
Aji keslametan pinayungan Allah,
Tiba saka nduwur eneteng kadiya kapuk,
Dicakot atos-alot,
Diobong anyep, ora kobong,
Di racun tawar,
Dipukul mental,
Dibacok lakak-lakak,
Dibedil mecicil datan ngenani,
Sakabehing gaman lan jaya kawijayan mungsuh datan ngeneki,
Atos, ulet sakabehing daging kulitku,
Atos, wangkot otot balungku,
Sakabehing baya datan tumama krana Allah, yaa qowiyyu ya matiin 3 kali."
AJI PANCASONA
Aji Pancasona sangat terkenal sejak jaman dahulu. Dalam pewayangan aji ini dimiliki oleh
Prabu Dasamuka. Siapa memiliki Aji Pancasona sukar untuk matinya. Karena bila tertembak
misalnya dan kena hingga mati, maka setelah jatuh ke tanah ia akan hidup lagi dan bekas
lukalukanya akan lenyap. Aji Pancasona memang hampir sama dengan aji Rawarontek.
Orang yang memiliki aji ini matinya hanya bisa bila kepala dan tubuhnya dipisahkan dan
ditaruh di tempat yang sangat jauh, bila mungkin dipendam di dalam sumur yang dalam.
Syarat untuk memiliki aji Pancasona ini adalah sebagai berikut :
a. Puasa sunnah Senin dan Kamis selama 7 bulan. Setelah selesai 3 hari berikutnya
dilanjutkan puasa sunnah 40 hari. Malam terakhir (hari ke 41 nya) tidur 24 jam dalam
keadaan suci dari hadas besar dan kecil.
b. Selama puasa setiap selesai sholat fardhu membaca rapal ajian tersebut 21 kali Selesai
sholat hajat khussus membaca rapal ajian tersebut 75 kali. Sebelum mengerjakan sholat
hajat diwajibkan mandi keramas yang airnya sudah diberi rapal keramas 21 kali bacaan.
c. Setelah selesai mengerjakan puasa, setiap hari selesai sholat fardhu amalan te rsebut
dibaca 3 kali. Awas jangan sampai lupa membacanya.
Inilah rapal aji Pancasona yang terkenal :
"Bismillahirrohmanirrohim,
Niyat ingsun amatek ajiku aji Pancasona
Ana wiyat jroning bumi,
Surya murub ing bantala,
Bumi sap pitu, anelahi sabuwana,
Rahina tan kena wengi
Urip tan kenaning pati,
Ingsun pangawak jagad,
Mati ora mati,
Tlinceng geni tanpa kukus,
Ceng,...cleleng,
Ceng,...cleleng,
Kasanga ibu pertiwi,
Tangi dewe, urip dewe aning jagad,
Mustika lananging jaya,
Hem, aku si Pancasona,
Ratune nyAwa sakalir".
AJI BENGKELENG
Aji Bengkeleng di jaman dahulu sangat dirahasiakan. Karena itu sangat jarang yang
memilikinya. Keunggulan aji Bengkeleng sebagai ilmu kebal adalah kalau orang yang
mengamalkan aji tersebut sempurna, bila kena senjata tajam dan peluru rasanya seperti kena
tetesan air.
Syarat uuntuk memiliki ilmu ini adalah sebagai berikut :
a. Puasa sunnah 40 hari
b. Selama Puasa aji tersebut dibaca 21x setiap selesai sholat fardhu.
c. Tengah malam, selesai sholat hajat dibaca 75 kali.
d. Setelah selesai puasa, setiap selesai sholat fardhu dibaca 3 kali.
e. Dilarang berjinah dan minum-minuman keras.
Inilah bacaan aji Bengkeleng tersebut :
"Salam'alaikum salam, Dzatollah naretes dadi aku,
Wirajatollah reksanen aku, Kijarotallah kedadehane kayu,
Bengkeleng guruning wesi, Wesi pulasani Ratuni wesi,
Sapa sediya ala marang aku, Ajal banyu, tes naretes dadi banyu,
Ya huallah, Ya huallah, Ya huallah".
AJI PAYUNG ALLOH
Amalan Payung Allah adalah amalan untuk keselamatan atau pageran badan. Amalan ini
nampaknya memang sederhana, tetapi khasiatnya sangat luar biasa. Amalan ini sangat penting
untuk mereka yang sering bergelut dengan dunia kekerasan.
Untuk memperoleh kehebatan amalan Payung Allah adalah sebagai berikut :
a. Puasa sunnah 7 hari setiap 10 hari sekali. Sehingga 3 kali (satu bulan)
b. Selama puasa setiap selesai sholat fardhu dibaca 100 kali.
c. Dan selesai sholat hajat dibaca 1000 kali.
d. Setelah selesai puasa, setiap harinya selesai sholat fardhu dibaca 10 kali, un tuk pageran
badan.
Inilah bacaan yang dimaksud :
"Salam'alaikum salam,
Sirollah, Dztollah, Payung Alloh,
Payungana sapolah tingkahku,
Ya huallah,
Ya huallah,
Ya huallah".
AJI WA LAQAD
Amalan Wa Laqad yang diambil dari surat saba' ayat 10 mmpunyai khasiat yang
mengagumkan yaitu :
a. Untuk ajian saifi angin
b. Untuk kesaktian yang dapat membengkokkan besi atau mematahkan baja.
Aji Saifi Angin atau Sapu Angin adalah sutau kedikdayaan yang dapat mempercepat seseorang
dalam perjalanan. Dengan aji Sapu Angin ini orang dapat menempuh jarajk jauh dalam waktu
yang singkat, ibaratnya lebih cepat darai pesawat terbang.
Aji ini pula yang menjadikan orang seperti kijang atau burung srikatan dalam kecepatan
bergerak.
Orang yang mempunyai aji sapu angin dan mengamalkan dengan baik dapat meringankan
tubuh sringan-ringannya, sehingga dapat lari cepat sekali. Dahulu para wali songo selalu
menggunakan aji sapu angin ini, khusunya bila diundang untuk rapat di masjid demak. untuk
memperoleh daya kesaktian dari wa laqad lakuakan syarat-syaratnya seperti berikut :
a. Berpuasa 41 hari (puasa sunnah) dan haru akhir tidak tridur semalam suntuk.
b. Selama dalam puasa setiap habis sholat fardhu dan sholat hajat membaca ayat dibawah ini
41 kali.
c. Setelah berpuasa 41 hari, untuk selanjutnya setiap hari sehabis sholat fardhu dibaca 3 kali.
d. Bila aji Sapu Angin ini akan digunakan harus dibaca 3 kali, begitu juga amalan wa laqad ini
digunakan untuk membengkokkan besi,, dibaca 3 kali disalurkan ke tangan.
penggunaan amalan wa laqad ini tergantung dari niatnya. jadi kosentrsi niat dan tujuan
sangat diperlukan.
Adapun bacaan amalan Wa Laqad yang diambil dari Al-Qur'an surat Saba' ayat 10 ini adalah
sebagai berikut :
"Wa laqad ataina dawuda minan fadhla,
Yaa jibalu awibi ma'ahu,
Wath thaira wa alanna lahul hadid."
Ingat pemilik ajian ini dituntut rajin latihan tenaga dalam! selain itu juga harus rajin sholat lima
waktu dan menjauhi semua kemungkaran, seperti : zinah, mabuk, judi, dan lain sebagainaya.
AJI SUKET KALANJANA
Aji Suket Kalanjana merupakan aji untuk melihat alam ghaib, aji ini sangat kuno dan langka.
Jarang orang yang memilikinya. aji Suket Kalanjana ini bila diamalkan dengan baik akan bisa
tahu alam ghaib, seperti tahu ujudnya bangsa jin, setan dan sebagainya hanya saja syarat laku
ilmu ini sangat sukar, kecuali bagi orang-orang yang berbakat.
Syarat laku aji ini sebagai berikut :
a. Puasa sunnah 41 hari
b. Selama puasa setiap malam sebelum mengerjakan sholat hajat harus terlebih dahulu
mengerjakan sholat tobat dan membaca istighfar 1000 kali.
c. Selama puasa itu setiap selesai sholat fardhu rapal aji ini dibaca 21 kali. sehabis sholat
hajad dibaca 75 kali.
d. Setelah selesai puasa 41 hari setiap hari selesai mengerjakan sholat fardhu dibaca 3 kali.
e. Kalau akan praktek mengamalkannya , baca 3 kali (dengan simpan nafas) lalu diusapkan ke
mata 3 kali.
Inilah rapal aji tersebut :
" Bismillahirrohmanirrohiim,
Niyat ingsun matak ajiku sang siket kalanjana,
Aji pengawasan saka sang Hyang Pramana,
Byar padang terawangan pengawasingsun,
Sakabehing sifat katon saking kersaning Allah."
AJI PANGLIMUNAN
Sangat jarang orang sakti yang memiliki aji Panglimunan. aji Panglimunan adalah aji untuk
menghilang atau untuk menutup suatu benda agar tidak nampak. aji ini memang cukup
berbahaya bila disalah gunakan. Untuk memperoleh aji kesaktian ini memang sangat berat.
Syaratnya adalah sebagai berikut :
a. Puasa sunnah 40 hari, hari ke 38,39,40 malam harinya tidak boleh tidur.siangnya akan
lebih baik lagi bila tidak tidur.
b. Selama puasa setiap selesai sholaty fardhu membaca amalan dibawah 3 kali.dan setiap
selesai sholat hajat juga dibaca 3 kali dan ditambah bacaan " yaa latifu ... 1000 kali.
c. Kalau akan digunakan dibaca 3 kali kemudian untuk pagaran.
d. Awas jangan sembarangan menggunakan aji ini!
Adapaun bacaan amalan aji panglimunan adalah sebagai berkut :
" Shalallohu 'alaihi wassalam,
Allohumma qulhualloh,
Dzat gumilang tanpa sangkan,
Gumilang tanpa enggon,
Liyep ilang salin raga,
Ina fatohia lakofat kanbumubilla,
Sir Abu bakar, Sir Umar , Sir Ali, Sir Usman,
Sir Jibril, Sir Malaikatul Mikharabin,
Sir Allah Laa ilaha ilallah , Muhammadur rasulullahu,
Sir Wali, Sir kuat berkat,
Sir teguh, Sir luput, sir ora katon,
Lungguhku imbar,
Mimang-mimong si wisakarma,
Tengahing Angin,
Apipit maya-maya ora katon apa-apa,
Kang hima kakalangan peteng ndedet alimengan,
Siambar ngemuli aku,
Wong sabuwana kabeh bloloken ora weruh aku,
Dilanjutkan :
“La tudrikuhul absoru,
Wa huwa, yudrikuhul absoro,
Wa huwal latiful khobir 3 kali."

5 komentar:

 1. mas ada enggak ajian untuk menjadi kaya raya

  BalasHapus
  Balasan
  1. Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua, Sengaja ingin menulis sedikit kesaksian untuk berbagi, barangkali ada teman-teman yang sedang kesulitan masalah keuangan, Awal mula saya mengamalkan Pesugihan Tanpa Tumbal karena usaha saya bangkrut dan saya menanggung hutang sebesar 1.5Milyar saya stres hampir bunuh diri tidak tau harus bagaimana agar bisa melunasi hutang saya, suatu hari saya sedang iseng buka-buka internet dan menemukan website ustad.hakim http://pesugihan-islami88.blogspot.co.id sebenarnya saya ragu-ragu jangan sampai sama dengan yang lainnya tidak ada hasil juga, saya coba konsultasikan dan bertanya meminta petunjuk pesugihan apa yang bagus dan cepat untuk saya, nasehatnya pada saya hanya di suruh YAKIN dan melaksanakan apa yang di sampaikan pak.ustad, Semua petunjuk saya ikuti dan hanya 1 hari Alhamdulilah akhirnya 5Milyar yang saya tunggu-tunggu tidak mengecewakan, yang di janjikan cair keesokan harinya, kini saya sudah melunasi hutang-hutang saya dan saat ini saya sudah memiliki usaha sendiri, setiap kali ada teman saya yang mengeluhkan nasibnya, saya sering menyarankan untuk menghubungi ustad.hakim bawazier di 085210335409 Toh tidak langsung datang ke jawa timur juga bisa, saya sendiri dulu hanya berkonsultasi jarak jauh. Alhamdulillah, hasilnya sama baik, jika ingin seperti saya coba hubungi ustad.hakim bawazier agar di berikan arahan

   Hapus
  2. Assalamualaikum permisi admin hanya sedekar berbagi pengalaman, Awal mula saya mengikuti pesugihan karena usaha saya bangkrut dan saya di lilit hutang hingga mencapai 2Milyar lebih, awalnya saya sempat takut dan bertanya-tanya. Setahu saya yang namanya pesugihan itu pasti akan meminta tumbal seperti nyawa dari salah satu anggota keluarga dan melakukan ritual-ritual tertentu dan hal-hal menakutkan lainnya. Dan sempat bingung ketika membaca di website USTAD UJANG BUSTOMI http://pesugihanjawa69.blogspot.co.id/ apakah iya pesugihan itu memang ada yang tidak memakan tumbal. tapi selama dua hari saya berpikir akhirnya saya bergabung dan menghubungi USTAD UJANG BUSTOMI kata Pak ustad pesugihan yang cocok untuk saya adalah pesugihan penarikan uang ghoib 3 Milyar dengan tumbal hewan, semua petunjuk saya ikuti dan hanya dua hari. Alhamdulilah akhirnya 3M yang saya minta benar benar ada di tangan saya. Perlahan hutang-hutang saya mulai saya lunasi. Dan yang paling penting bisnis keluarga yang saya warisi tidak jadi koleps. Ternyata pesugihan ustad.ujang bustomi berbeda dengan pesugihan yang saya kenal sebelumnya, dan tidak meminta tumbal keluarga, Jika ada teman-teman disini yang sedang kesulitan masalah ekonomi. Saya menyarankan untuk menghubungi USTAD UJANG BUSTOMI di 085215951837 pasti akan di bantu

   Hapus
 2. Susuk Kembang Kantil
  Khusus untuk Anda yang sibuk, tidak punya waktu untuk ritual/baca mantra, yang ingin tampil cantik/tampan menjadi pusat perhatian kami hadirkan susuk pelet pengasihan bunga kantil. Praktis tinggal telan tanpa amalan apapun, tanpa pantangan apapun, aman, tidak mengganggu sakaratul maut

  Cocok buat siapa saja yang berprofesi seperti marketing/sales, pedagang, guru, ustad, public relation, motivator atau Anda yang masih jomblo untuk mempengaruhi banyak orang. Banyak digunakan oleh orang yang bekerja didunia malam maupun dunia entertaint seperti penyanyi dangdut ibukota, pemandu lagu/bilyard, playgirl/playboy/PK
  Bonus pelet sekali colek dan pelet kawin sukma

  Mahar 250.000
  Sudah termasuk ongkos kirim
  kecuali papua +100.000
  Luar Negeri + Ongkos kirim 200.000

  Info lengkap kunjungi :
  www.peletampuh.com

  BalasHapus